اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/63414/حضور-آستان-قدس-رضوی-در-سی-و-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران&text=حضور آستان قدس رضوی در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

اشتراک گذاری