اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/6395/افتتاحيه-كارگاه-دوخت-لباس-شيرخوارگان-حسينی&text=افتتاحيه كارگاه دوخت لباس شيرخوارگان حسينی

اشتراک گذاری