اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/64061/توزیع-غذای-متبرک-حضرت-رضا-علیه-السلام-در-مناطق-حاشیه-شهر-مشهد&text=توزیع غذای متبرک حضرت رضا علیه السلام در مناطق حاشیه شهر مشهد

اشتراک گذاری