اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/67096/مراسم-رونمايی-از-مجموعه-نفیس-نسخه-های-خطی-و-مصور-حکیم-ابوالقاسم-فردوسی&text=مراسم رونمايی از مجموعه نفیس نسخه های خطی و مصور حکیم ابوالقاسم فردوسی

اشتراک گذاری