اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/67315/خسارات-سیل-در-شهرستان-کلات&text=خسارات سیل در شهرستان کلات

اشتراک گذاری