اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/67549/طنین-الغوث-از-حنجره-دردمندان&text=طنین الغوث از حنجره دردمندان

اشتراک گذاری