اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/67578/راهپیمایی-باشکوه-روز-جهانی-قدس-در-مشهد&text=راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس در مشهد

اشتراک گذاری