اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/67600/اولين-وبينار-بين-المللي«-قدس،-روز-وحدت-اديان-در-برابر-صهيونيسم»&text=اولين وبينار بين المللي« قدس، روز وحدت اديان در برابر صهيونيسم»

اشتراک گذاری