اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/6929/نمایشگاه-عکس-انقلاب-بحرین-در-رواق-دارالرحمه-حرم-مطهر-رضوی&text=نمایشگاه عکس انقلاب بحرین در رواق دارالرحمه حرم مطهر رضوی

اشتراک گذاری