اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/8203/شب-نقاره‌خانه-روشن-بود&text=شب نقاره‌خانه روشن بود.

اشتراک گذاری