اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/8339/السلام-علیک-یا-سید-الساجدینع&text=السلام علیک یا سید الساجدین(ع)

اشتراک گذاری