اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/8387/در-گوشه-کفشداری-اش-باشم-کاش&text=در گوشه کفشداری اش باشم کاش

اشتراک گذاری