اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/8465/أَلسَّلامُ-عَلَى-الاَعْضآءِ-الْمُقَطَّعاتِ&text= أَلسَّلامُ عَلَى الاَعْضآءِ الْمُقَطَّعاتِ

اشتراک گذاری