اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/8572/نمایی-از-صحن-نو-آزادی-فعلی-و-سقاخانه&text=نمایی از صحن نو (آزادی فعلی) و سقاخانه

اشتراک گذاری