اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/8577/نمایی-از-خرابی-های-اطراف-حرم-مطهر&text=نمایی از خرابی های اطراف حرم مطهر

اشتراک گذاری