اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/8590/صحن-قدیمی-امام-خمینیرهپس-از-بازسازی&text=صحن قدیمی امام خمینی(ره)پس از بازسازی

اشتراک گذاری