اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/8603/قرآن-منسوب-به-دست-خط-امام-حسن-مجتبیع-کتابخانه-و-موزه-ملی-ملک&text=قرآن منسوب به دست خط امام حسن مجتبی(ع) کتابخانه و موزه ملی ملک

اشتراک گذاری