اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/8631/نمایی-هوایی-از-فلکه-حضرت&text=نمایی هوایی از فلکه حضرت

اشتراک گذاری