اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/8634/صحن-امام-خمینیره-به-هنگام-خرابی&text=صحن امام خمینی(ره) به هنگام خرابی

اشتراک گذاری