اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/8675/اجتماع-بزرگ-رضویون-در-صحن-جامع-رضوی&text=اجتماع بزرگ رضویون در صحن جامع رضوی

اشتراک گذاری