اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/8720/وزیر-امور-خارجه-دانمارک-در-حرم-رضوی&text=وزیر امور خارجه دانمارک در حرم رضوی

اشتراک گذاری