اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/8744/طلای-کاری-گلدسته-ایوان-طلای-نادری-حرم-امام-رضاع-در-دوره-قاجار&text= طلای کاری گلدسته ایوان طلای نادری حرم امام رضا(ع) در دوره قاجار

اشتراک گذاری