اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/9134/نقد-نگاه-فراواقعی-به-واقعیت&text=نقد: نگاه فراواقعی به واقعیت

اشتراک گذاری