اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/9142/نقد-زمان-یکی-شدن&text=نقد: زمان یکی شدن

اشتراک گذاری