اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/9373/نقد-نزدیک-و-خودمانی&text=نقد: نزدیک و خودمانی

اشتراک گذاری