اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/94304/بازدید-رئیس-سازمان-فرهنگی-آستان-قدس-رضوی-از-نمایشگاه-ابتکارات-و-نوآورانه-های-بانوان&text=بازدید رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی از نمایشگاه ابتکارات و نوآورانه های بانوان

اشتراک گذاری