اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/9473/لبیک-یا-رسول-اللهص&text=لبیک یا رسول الله(ص)

اشتراک گذاری