اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/9512/گر-عشق-حرم-باشد،-سهل-است-بیابان‌ها&text=گر عشق حرم باشد، سهل است بیابان‌ها

اشتراک گذاری