اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/9606/طپانچه-دولول&text=طپانچه دولول

اشتراک گذاری