اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/9643/کریم-آل-طهع&text=کریم آل طه(ع)

اشتراک گذاری