اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/9650/امام-حسن-عسکریع-تواضع-و-فروتنی،-نعمتی-است-که-بر-آن-حسد-نبرند&text=امام حسن عسکری(ع): تواضع و فروتنی، نعمتی است که بر آن حسد نبرند

اشتراک گذاری