اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/9674/اینجا-چراغی-روشن-است&text=اینجا چراغی روشن است

اشتراک گذاری