اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/9746/هر-جا-دلی-شکست-به-اینجا-بیاورید&text=هر جا دلی شکست به اینجا بیاورید

اشتراک گذاری