اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/9750/یک-رواق-به-جای-سرای-وزیر-نظام&text=یک رواق به جای سرای وزیر نظام

اشتراک گذاری