اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/9985/نمایی-از-گنبد،گلدسته-و-ایوان-غربی-صحن-عتیق&text=نمایی از گنبد،گلدسته و ایوان غربی صحن عتیق

اشتراک گذاری