اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/9992/صندوق-چوبی-مرقد-مطهر-حضرت-رضا-ع&text=صندوق چوبی مرقد مطهر حضرت رضا (ع)

اشتراک گذاری