اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://amoozeshrezvan.razavi.ir/fa/169900/برگزاری-آزمون-حرم-شناسی-برای-3000-نفر-از-خادمیاران-نوجوان&text=برگزاری آزمون حرم شناسی برای 3000 نفر از خادمیاران نوجوان

اشتراک گذاری