اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://amoozeshrezvan.razavi.ir/fa/208494/آغاز-دوره-های-آموزشی-ترم-زمستانه-با-ثبت-نام-بیش-از-12-هزار-خدمه-و-خادمیار-حرم-رضوی&text=آغاز دوره های آموزشی ترم زمستانه با ثبت نام بیش از 12 هزار خدمه و خادمیار حرم رضوی

اشتراک گذاری