اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://astan.razavi.ir/fa/209139/حضور-آگاهانه-و-پرشور-مردم-عامل-اقتدار-و-سربلندی-کشور-است&text=حضور آگاهانه و پرشور مردم عامل اقتدار و سربلندی کشور است

اشتراک گذاری