اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://behnashr.razavi.ir/fa/27442/لزوم-برگزاری-جشنواره-تخصصی-کتاب-های-حوزه-ادبیات-دینی&text=لزوم برگزاری جشنواره تخصصی کتاب های حوزه ادبیات دینی

اشتراک گذاری