اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://behnashr.razavi.ir/fa/27778/حجت-الاسلام-بهشتی-موضوع-«فرشتگان-در-متون-دینی»-مورد-کم-توجهی-خالقان-آثار-ادبی-قرار-گرفته-است&text=حجت الاسلام بهشتی: موضوع «فرشتگان در متون دینی» مورد کم توجهی خالقان آثار ادبی قرار گرفته است

اشتراک گذاری