اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://behnashr.razavi.ir/fa/27964/ادبیات-عاشورایی-باید-خنثی‌کننده-تبلیغات-سوء-علیه-اسلام-باشد&text=ادبیات عاشورایی باید خنثی‌کننده تبلیغات سوء علیه اسلام باشد

اشتراک گذاری