اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://behnashr.razavi.ir/fa/28047/چهل-و-پنجمین-عصرانه-داستان-نویسان-رضوی-در-سه-شنبه-های-به-نشربیستمین-نمایشگاه-استانی-کتاب&text=چهل و پنجمین عصرانه داستان نویسان رضوی در سه شنبه های به نشر/بیستمین نمایشگاه استانی کتاب مشهد/دبیرعلمی نشست استاد سعید تشکری/6 آذر ماه97/

اشتراک گذاری