اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://behnashr.razavi.ir/fa/28108/بازديدجناب-آقای-پرویز-رئيس-هيئت-مديره-انجمن-قلم-ايران-از-فروشگاه-مرکزي-کتاب-و-محصولات-فرهنگي&text=بازديدجناب آقای پرویز رئيس هيئت مديره انجمن قلم ايران از فروشگاه مرکزي کتاب و محصولات فرهنگي به‌نشر/شنبه 17 آذر ماه 97

اشتراک گذاری