اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://daroshafa.razavi.ir/fa/136983/بانو-نفیسه-ثقفی-برگزیده-چهارمین-دوره-جایزه-جهانی-گوهرشاد&text=بانو نفیسه ثقفی برگزیده چهارمین دوره جایزه جهانی گوهرشاد

اشتراک گذاری