اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://daroshafa.razavi.ir/fa/137189/برپائی-پایگاه-اورژانس-و-ایستگاه-استقبال-از-زائرین-در-دهه-کرامت-و-ولادت-آقا-علی-بن-موسی-الرضا&text=برپائی پایگاه اورژانس و ایستگاه استقبال از زائرین در دهه کرامت و ولادت آقا علی بن موسی الرضا (ع) در راه آهن و فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد

اشتراک گذاری