اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://daroshafa.razavi.ir/fa/51975/افتتاح-واحد-دیالیز-دارالشفاء-امام-کلیپ-تصویری&text=افتتاح واحد دیالیز دارالشفاء امام - کلیپ تصویری

اشتراک گذاری