اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://daroshafa.razavi.ir/fa/51981/بازدید-معاون-کل-وزیر-بهداشت-از-فوریت-پزشکی-صحن-هدایت-دارالشفاء-امام-ع&text=بازدید معاون کل وزیر بهداشت از فوریت پزشکی صحن هدایت دارالشفاء امام (ع)

اشتراک گذاری