اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://daroshafa.razavi.ir/fa/51982/بازدید-مدیرعامل-محترم-مؤسسه-درمانی-آستان-قدس-رضوی-از-بیماران-کلیوی-در-روز-حمایت-از-بیماران&text=بازدید مدیرعامل محترم مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی از بیماران کلیوی در روز حمایت از بیماران کلیوی

اشتراک گذاری