اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://elmi.razavi.ir/fa/177346/دومین-نشست-خبری-شهرک-نوآوری-عالم-آل-محمد-ص&text=دومین نشست خبری شهرک نوآوری عالم آل محمد (ص)

اشتراک گذاری